ร่วมงานกับบาฟส์

BAFS business is based upon the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR). We operate under the principles of good corporate governance, together with the responsibility towards our internal and external society, and with the commitment to taking care of the environment continuously.

หัวหน้างานกลยุทธ์องค์กร1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอื่นๆได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ชัดเจน
 • มีความคิดสร้างสรร และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลทดสอบ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 513 หรือ TOEIC 605 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรณภูมิ หรือสถานที่อื่นซึ่งบริษัทให้บริการได้
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล, การออกแบบ และการควบคุมงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (MS-Office: Word, Excel, PowerPoint,MS-Project, Visio, AutoCAD) เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ชัดเจน
 • มีความคิดสร้างสรร และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
 • ความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรณภูมิ หรือสถานที่อื่นซึ่งบริษัทให้บริการได้
พนักงานบริการน้ำมันอากาศยาน(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวส.ช่างยนต์ , ไฟฟ้า หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง      
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวช.หรือ ปวส. ช่างยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์  
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระดับ ปวช.อย่างน้อย 2 ปี หรือ ปวส.อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ