กิจกรรมองค์กร

ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017

29 กันยายน 2560

ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017 ...

อ่านรายะเอียด

"BAFSGROUP จัดพิธีมอบดอกดารารัตน์ให้กับเขตดอนเมือง"

31 สิงหาคม 2560

"BAFSGROUP จัดพิธีมอบดอกดารารัตน์ให้กับเขตดอนเมือง" ...

อ่านรายะเอียด

"BAFSGROUP ร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายอาลัย ร.๙"

10 สิงหาคม 2560

"BAFSGROUP ร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายอาลัย ร.๙" ...

อ่านรายะเอียด