รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

No. Name Number of Shares Percentage
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 143,983,125 22.59
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 60,537,000 9.50
3. บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
7. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
8. บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
9. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
10. บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00