BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ค. 2562 16:39

35.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-0.71%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
268,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9,483,300
วันก่อนหน้า
35.25
ราคาเปิด
35.50
ต่ำสุด - สูงสุด
34.50 - 35.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.50 - 35.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.00 - 38.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.75 / 21,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.00 / 39,200