BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 16:39

33.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-0.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
114,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,793,950
วันก่อนหน้า
33.25
ราคาเปิด
33.25
ต่ำสุด - สูงสุด
33.00 - 33.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
33.00 - 33.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.00 - 44.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.00 / 33,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.50 / 19,300