BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 25 มี.ค. 2562 16:37

34.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-1.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
221,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,557,675
วันก่อนหน้า
34.75
ราคาเปิด
34.50
ต่ำสุด - สูงสุด
34.00 - 34.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.00 - 34.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.00 - 39.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.00 / 112,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.25 / 10,400