สถานีบริการน้ำมัน บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สถานีบริการตราดมีพื้นที่โดยประมาณ 20 ตารางวาโดยให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ยวบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบินต่อวัน
ให้บริการด้วยรถ Refueller มีระบบคลังน้ำมันเก็บสำรอง 25,000 ลิตร

bg-location