กิจกรรมสื่อสารองค์กรครั้งที่4 ประจำปี 2561 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ FARM HUG