คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และคุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ ในนาม BAFS GROUP

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และคุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ ในนาม BAFS GROUP เข้าแสดงความยินดี พล.อ.วิจักขณ์ สิริบรรสพ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก