หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้จัดพิธีสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้จัดพิธีสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่