คณะทำงานค่านิยมองค์การบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) BAFS Core Value Day 2018 จัดกิจกรรม BAFS Core Value Day 2018 : The Adventure

คณะทำงานค่านิยมองค์การบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) BAFS Core Value Day 2018 จัดกิจกรรม BAFS Core Value Day 2018 : The Adventure ณ สนามยุทธกีฬา ร.11 พัน 1 รอ. บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561