กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และบริษัท อินด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน โรงเรียนสบปราบปี 2561

กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และบริษัท อินด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน โรงเรียนสบปราบปี 2561 โดยจัดกิจกรรม CSR BAFS GROUP 2561 ได้แก่ กิจกรรมทาสีบ้านพักครู กิจกรรมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ พร้อมทั้งส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ มทบ.32เพื่อแจกให้กับชาวบ้านใน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง