หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง