จัดอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT

ศูนย์ฝึกอบรมบาฟส์ BAFS Training Center จัดอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT (การวิเคราะห์คาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน พร้อมกําหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย) โดยรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้กับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ AZ และ RZ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม-วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่