กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดหัวคู้

กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดหัวคู้ จัดโดยฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับ สำนักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ