แผนกสื่อสารองค์กร ร่วมกับ แผนกความปลอดภัยจัดกิจกรรมแจกน้ำคลายร้อน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

แผนกสื่อสารองค์กร ร่วมกับ แผนกความปลอดภัยจัดกิจกรรมแจกน้ำคลายร้อน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบปะพูดคุย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้โอวาท ในการปฎิบัติการแก่พนักงานในฝ่ายปฏิบัติการ ในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2562 ทั้ง 3 พื้นที่ ณ พื้นที่ สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง