กลุ่มบริษัท BAFS Group ได้รดน้ำและเข้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 2562”

หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ร่วมเป็นประธานและให้ฝ่ายบริหารพร้อมพนักงานในกลุ่มบริษัท BAFS Group ได้รดน้ำและเข้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 2562” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องสันทนาการ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่