ชมรมกิจกรรมพิเศษ BAFS จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2562"