คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพร่วมงาน BAFS GROUP SPORT DAY 2019

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพร่วมงาน BAFS GROUP SPORT DAY 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า ถนนแจ้งวัฒนะ