บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายอายุงานให้แก่พนักงาน ประจำปี 2562

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายอายุงาน ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10,15,20,25 และ 30 ปี ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 และห้องสันทนาการ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง