กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุลประธานกรรมการบริหารพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สถานีบริการจัดเก็บนำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่