บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานทำบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานทำบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ