พนักงาน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม "เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ Gentlemen Run 2020"

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำทีมพนักงาน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม "เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ Gentlemen Run 2020" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย