หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำทีมพนักงาน BAFS GROUP เข้าร่วมเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน

หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำทีมพนักงาน BAFS GROUP เข้าร่วมเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก