พิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี การให้บริการน้ำมันอากาศยาน

พิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี การให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554