บาฟส์ร่วมทำดี ตามโครงการ "รวมพลังทำความดี เปลี่ยนวิถีสู่ธรรม 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บาฟส์ร่วมทำดี ตามโครงการ "รวมพลังทำความดี เปลี่ยนวิถีสู่ธรรม 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" จัดโดย กรมธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้ได้มี ตัวแทนฝ่ายบริหาร HZ และ TB ร่วมถวายผ้าไตรจีวรแด่นาคทั้งหลาย ในนามบริษัทได้มี นายอดิศักดิ์ สีทอง พนักงานฝ่าย TZ ร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554