เปิดรั้วทัวร์คลัง กิจกรรม DIY

BAFS เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในกิจกรรม "เปิดรั้วทัวร์คลัง กิจกรรม DIY" โดยช่วงเช้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัท ณ สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และช่วงบ่ายจัดกิจกรรม DIY ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วยกระเบื้องโมเสค ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา