คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมบริษัท

แผนกประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าเยี่ยมชมบริษัท ณ สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 23 และ 28 มีนาคม 2559