BAFS ถวายรถไฟฟ้าแก่วัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานจาก BAFS และ TARCO เข้าร่วมกิจกรรม "BAFS ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง" ถวายรถไฟฟ้าและถวายภัตตาหารเพลพร้อมทั้งเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อแท็งค์สำรองน้ำ แด่ พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559