BAFS ร่วมพิธีเปิดโครงการ "อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานจาก BAFS เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" จัดโดยกองทัพบก พร้อมทั้งมอบเช็คสนับสนุนโครงการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ กองทัพบก บางปู