BAFS จัดกิจกรรม "รวมพลังใจ สร้างสุข มุ่งปลอดภัย ประจำปี 2559" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานปฏิบัติการ

แผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมกับแผนกความปลอดภัยและแผนกสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม "รวมพลังใจ สร้างสุข มุ่งปลอดภัย ประจำปี 2559" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ โดยจัดทั้งกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ร่วมกับคณะทำงานค่านิยมองค์การ , ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในตีม "สงกรานต์นี้เราพาผู้ใหญ่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันนะ" และครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งถือเป็นการปิดกิจกรรม "รวมพลังใจ สร้างสุข มุ่งปลอดภัย ประจำปี 2559" อย่างเป็นทางการ