รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการบริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนาย เจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560