BAFS GROUP จัดกิจกรรม "ทำความดี....เพื่อพ่อ"

พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ BAFS GROUP จัดกิจกรรม "ทำความดี....เพื่อพ่อ" ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560