"BAFSGROUP ร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายอาลัย ร.๙"

ประธานกรรมการบริหารพร้อมผู้บริการ พนักงานบริษัทและในเครือ BAFSGROUP เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในกิจกรรม "BAFSGROUP ร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายอาลัย ร.๙" วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ทั้ง 3 พื้นที่ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ