"BAFSGROUP จัดพิธีมอบดอกดารารัตน์ให้กับเขตดอนเมือง"

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมพนักงานบริษัทในเครือ BAFSGROUP
ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จำนวน 2,000 ดอกใช้เวลาในการประดิษฐ์เป็นเวลา 99 วัน เข้ารับมอบโดยคุณวรรณดี สนชัย ผู้อำนวการเขตดอนเมืองและคณะเจ้าหน้าที่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่