ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017

ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น