บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับชุมชนประจำปี 2560