ร่วมทำบุญ พิธีสงฆ์ ในกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561