บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Audit

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Audit โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัคณอร ภัครักสรธนาภาจาก สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่