BAFS จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" รุ่นที่ 1

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" รุ่นที่ 1 (Core Competency Camp part1) ระหว่างวันที่ 18-19 เมษยน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก จัดกิจกรรมโดยทีมศูนย์ฝึกอบรม แผนกพัฒนาบุคลากร