สถานีบริการสมุย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของท่าอากาศยานสมุย บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบคลังน้ำมันสามารถเก็บสำรองน้ำมันได้ประมาณ 1 ล้านลิตร และให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานด้วยรถ Refueller เท่านั้น มีระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV System)

เกาะสมุยนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นสนามบินที่มีศักยภาพในการเติบโต

map
bg-location