สถานีบริการสุโขทัย ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2543 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของท่าอากาศยานสุโขทัย บนเนื้อที่ประมาณ 0.5 ไร่ มีระบบคลังน้ำมันสามารถเก็บสำรองน้ำมันได้ประมาณ 25,000 ลิตร และให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานด้วย รถ Refueller

bg-location