คุณ พิศพงศ์ จันทรานนท์
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

171/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02-834-8914
02-834-8931
pitsapong_ch