ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล และ คุณประกอบเกียรติ นินนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล และ คุณประกอบเกียรติ นินนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสของสำนักงานพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประจำปี 2560 โดยกลุ่มบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและดำเนินการสนับสนุนปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานต่างๆให้กับโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและได้มีพิธีส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง