ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากรายการ Money Talk เข้าบันทึกเทปรายการเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากรายการ Money Talk เข้าบันทึกเทปรายการเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และอาจารย์กุศยา ลีฬหาวงศ์ ร่วมกันดำเนินรายการ ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 ทาง มันนี่ ชาเนล ทรู ช่อง782