บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาหัวข้อ 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน' แก่คู่ธุรกิจของบริษัท ประจำปี 2562

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน” แก่คู่ธุรกิจของบริษัท ประจำปี 2562” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง