บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บาฟส์กรุ๊ปเข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำงวด 9 เดือนของปี 2562

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บาฟส์กรุ๊ปเข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำงวด 9 เดือนของปี 2562 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย