กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญขององค์กร ประจำปี 2562

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวนการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกียวข้อง และกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญขององค์กร ประจำปี 2562 โดย อ.อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสันทนาการ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่