คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure award รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2562

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure award รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2562 ซึ่งพิจารณาเพื่อมอบรางวัลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยพิธีการมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์