บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทร่วมให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Gentlemen Run 2020

คุณประกอบ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทร่วมให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Gentlemen Run 2020 และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย