คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมการนำเสนองาน (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมการนำเสนองาน (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน