คณะผู้บริหาร บริษัทบริการเชื้อพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีตอกไม้มงคลและยกเสาเอกในโครงการก่อสร้างสถานี บริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทบริการเชื้อพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีตอกไม้มงคลและยกเสาเอกในโครงการก่อสร้างสถานี บริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง